Bóng của các số đề, Bóng âm, Bóng dương, Bộ số bóng là gì Bóng số đề, bóng âm, bóng dương, bộ số bóng là những khái niệm và bộ số cực kỳ căn bản mà bất cứ người chơi lô đề nào cũng phải nắm rõ. Một số nơi còn gọi các bộ số này là…

Read More