Một trong những ví dụ cho cách đánh đề theo giải 2 dễ trúng